SWSK.KM Team

SWSK.KM Team

เขียนอย่างไร

  • จัดทำ SWSK KM ด้วย Google site new
  • คุณครูเขียนเรื่องใดก็ได้ หมวดใดก็ได้ค่ะ เรื่องที่คุณครูอยากเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครู นักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป เช่น
    • เทคนิคด้าน ICT ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
    • การทำขนม ทำอาหาร
    • การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ฝึกสุนัข
    • การวิ่ง การออกกำลังกาย การเลือกรองเท้าวิ่ง
    • ไปเที่ยวมาแล้วมีอะไรอยากเล่าให้ฟัง มีคำแนะนำในการเดินทาง แนะนำร้านอาหาร
     • โดยเฉพาะการไปเที่ยวต่างประเทศ เพราะลูกๆ หรือเพื่อนๆ เราหลายคนอาจยังไม่เคยไปเห็น เราจะได้มีโอกาสเผยแพร่ให้ทุกคนได้เที่ยวไปกับเราด้วยค่ะ
    • อะไรก็ได้ที่เป็นความรู้จากประสบการณ์ตรงของคุณครู หรือจากเรื่องที่คุณครูศึกษามา
  • ตั้งหมวดหมู่เพิ่มใหม่ได้เลยค่ะ
  • เขียนหน้าต่างๆ ในหมวดหมู่ที่สนใจได้ทุกหมวด เพิ่งหน้าได้ที่หมวดนั้นๆ เลยค่ะ
  • ถ่ายภาพเอง เขียนเอง แบบนี้สนุกแน่ๆ ค่ะ หากนำภาพมาจากที่อื่น ให้บอกที่มาด้วย
  • สามารถอ้างอิงข้อความได้ แต่ให้บอกที่มาของข้อความนั้น เช่น ใส่ลิงก์ เป็นต้น
  • เมื่อเขียนแล้ว ระบบจะบันทึกไว้ แต่ยังไม่เผยแพร่นะคะ ข้าพเจ้าจะมาเผยแพร่ให้เองค่ะ (อย่าเพิ่งตกใจ^^)
  • มีปัญหา สอบถาม ได้ตลอดเวลาค่ะ ยินดีช่วยเหลือ

ห้าม !! คัดลอกผลงานผู้อื่นมาโพสค่ะ